Sjef Keijzers Mantelzorgmakelaar te gast bij Radboud UMC Nijmegen

Sjef Keijzers Mantelzorgmakelaar te gast als deelnemer bij brainstormsessie/ Co-creatiesessie betreffende thuiswonende kwetsbare ouderen, op dinsdag 22 mei 2018 Radboud UMC Nijmegen ism VWS.


De uitnodiging kwam van een  groep jonge zorgprofessionals die met veel enthousiasme deelnemen aan de Health Innovation School van het Reshape Center en het Ministerie van VWS. 


De genodigden voor deze avond:
Ouderen zelf, mantelzorgers, mantelzorgmakelaar, zorgverzekeraars, thuiszorgorganistaties, Specialisten ouderengeneeskunde, SEH-artsen, hulpdiensten, geriaters, huisartsen en ict/eHealth bedrijven.  


Korte schets:
Zoals bekend heeft een ziekenhuisbezoek of opname een ontregelend effect en zijn er vaak complicaties waardoor de situatie voor een oudere vaak verslechterd.  Wij zijn van mening dat bij een deel van de acute zorgproblematiek bij kwetsbare ouderen zowel de diagnostiek als behandeling thuis mogelijk zou kunnen zijn, waardoor zowel de kwaliteit van leven als de zorg geoptimaliseerd kunnen worden. Daarnaast is ook preventie van het ontstaan van een acute zorgsituatie bij een kwetsbare thuiswonende een punt van aandacht, waar bijvoorbeeld domotica en data-analyses voor ingezet kan worden. 

REshape radboud umc logo 600x160
Het Problemstatement:
“Hoe kunnen we voorkomen dat thuiswonende kwetsbare ouderen bij acute zorgproblematiek onnodig naar het ziekenhuis gaan voor diagnostiek en behandeling?” 


De groep zorgprofessionals is van mening dat er op korte termijn al veel verbeteren kan met een aantal slimme oplossingen en vooral middels constructief samenwerkende partijen. Op 12 juni zijn de uitkomsten uit het onderzoek gepresenteerd aan het ministerie van VWS. 


Het was voor mij een bijzondere en inspirerende sessie met veel ideeën van de groep jonge zorgprofessionals maar ook met waardevolle aanvulling van de genodigden. Ook hier is verbetering van de samenwerking een van de oplossingen. Wie doet wat? Domotica en data-analyses kunnen het nodige in de acute sfeer voorkomen. 

Welke innovatieve plannen het gaan halen is afwachten maar het feit dat er door de Health Innovation School en VWS intensief over wordt nagedacht is zeer prettig te ervaren.

SJEF KEIJZERS mantelzorgmakelaar
AGB code 48485223 | BTW-id NL001345349B54
Langstraat 125, 5801 AC Venray | 06 - 423 451 87 | welkom@sjefkeijzers.nl
Algemene Voorwaarden