Langer zelfstandig wonen

Samen voor de gezondste regio 2025

Op uitnodiging van de Rabobank deelgenomen aan een design thinking workshop ‘Langer zelfstandig wonen’.

Achtergrondinformatie 
Er was van tevoren een verdiepende scan gemaakt over het thema Langer zelfstandig wonen als input voor de bijeenkomst. De scan was gebaseerd op een analyse van beschikbare, leidende rapporten, data-analyse en uitgevoerde interviews met stakeholders en experts uit de regio. De scan biedt inzicht in de kansen en uitdagingen voor de regio. Begin oktober zijn er al met tientallen belanghebbenden uit de regio gesprekken gevoerd over de belangrijkste uitdagingen, een gezamenlijke ambitie en mogelijke vervolgstappen op het thema die bijdragen aan de gezondste regio in 2025.
De opbrengsten van de dialoogsessie waren geïnventariseerd en boden een inspirerend vertrekpunt voor de design thinking workshop waarin we samen de ideeën verder ontwikkelden en concretiseerden. In creatieve werkvormen hebben we ons gebogen over impactvolle én realiseerbare uitdagingen en kwamen we tot nieuwe of verfijnde, bestaande initiatieven en projecten. Zo ontwikkelden we een gezamenlijke toekomstagenda met concrete innovaties.

Tijdens de workshop hebben we vier uitdagingen uitgewerkt:
1. Hoe kunnen we de eenzaamheid onder ouderen in de regio verder verkleinen?
2. Hoe kunnen we een passend woningaanbod creëren in de regio dat aansluit op de behoefte van een vergrijzende populatie?
3. Hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen en ontlasten en de ruimte creëren om mantelzorg te verlenen onder de beroepsbevolking?
4. Hoe kunnen we het potentieel van actieve en vitale ouderen in de regio beter benutten?

Mijn speciale aandacht en waar mijn expertise ook voor werd gevraagd ligt bij het vraagstuk over de mantelzorgers.
• Wat zijn reeds bestaande initiatieven of innovaties, in of buiten de regio Horst Venray, die inspelen op deze uitdaging?
• Wat zouden nieuwe initiatieven of innovaties kunnen zijn om een oplossing te bieden voor deze uitdaging?

Mijn allerbelangrijkste opbrengst is de aandacht die er momenteel uitgaat naar mantelzorg en de mantelzorgers. Alles begint namelijk bij aandacht. Wat mij met name ook positief stemt is dat we ook met werkgevers naar oplossingen gaan zoeken. 71 % van de mantelzorgers heeft nog een baan en dus is het belang voor werkgevers om deze werknemers gezond te houden groot. Extra aandacht kan leiden tot een mooie win win situatie.

De aanpak zal nog verder worden uitgewerkt.

 

Rabobank logo    

SJEF KEIJZERS mantelzorgmakelaar
AGB code 48485223 | BTW-id NL001345349B54
Langstraat 125, 5801 AC Venray | 06 - 423 451 87 | welkom@sjefkeijzers.nl
Algemene Voorwaarden