Ondersteuning van uw gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van u als mantelzorger. Heeft u ondersteuning nodig om uw zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? Neem dan contact op met uw gemeente.

 

Om welke ondersteuning gaat het?

U kunt bij uw gemeente terecht voor bijvoorbeeld:

ondersteuning in de vorm van vervangende zorg of respijtzorg
huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor degene die u verzorgt
beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis
behandeling of begeleiding van kinderen met een stoornis, beperking of aandoening
Het gaat hier om hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Hoe is de ondersteuning geregeld?

In elke gemeente is de ondersteuning weer anders ingericht. In sommige gemeenten kunt u bijvoorbeeld terecht bij een Wmo-loket. Of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om de zorg voor kinderen.

Als mantelzorgmakelaar kan ik U hierbij ondersteunen. Neem gerust contact op. U kunt mij bereiken via telefoon: 06 42345187 of stuur een e-mail.


Rechter: gemeente had jeugdzorg niet mogen weigeren
De hoogste bestuursrechter wees maandag voor het eerst een gemeente terecht over de manier waarop zij jeugdzorg verleent. De gemeente Steenwijkerland deed volgens de Centrale Raad van Beroep onzorgvuldig onderzoek naar een meisje met psychische problemen en weigerde haar ten onrechte hulp.

Sinds 2015 zijn gemeenten volgens de nieuwe jeugdwet verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Taak moeder
Een meisje met psychische problemen in Steenwijkerland kreeg voordat de nieuwe wet inging wekelijks tussen vier en zeven uur begeleiding via het Bureau Jeugdzorg. De gemeente vond dat de moeder deze taak op zich kon nemen en verlengde deze hulp daarom niet. Dit, op advies van Bureau Jeugd en Gezin. Volgens de CrvB was dit advies ondeugdelijk.

De gemeente moet het hulpverzoek opnieuw beoordelen en een nieuwe beslissing nemen die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, aldus de rechter.

Gevolgen voor gemeenten
De uitspraak heeft gevolgen voor alle gemeenten. 'De hoogste bestuursrechter geeft hiermee een spoorboekje aan de gemeenten', zegt de woordvoerder van de Centrale Raad van Beroep.

Lees het gehele artikel
Rechter wijst gemeente voor het eerst terecht
Bron: Mezzo.nl en Volkskrant

SJEF KEIJZERS mantelzorgmakelaar
AGB code 48485223 | BTW-id NL001345349B54
Langstraat 125, 5801 AC Venray | 06 - 423 451 87 | welkom@sjefkeijzers.nl
Algemene Voorwaarden